Rostlinná výroba
AGRO Jinín a.s.

Naše společnost hospodaří na orné půdě a trvalých travnatých porostech (TTP). Veškeré pozemky se nacházejí v katastrálních územích obcí Jinín, Třešovice, Kuřimany, Cehnice, Kbelnice.

Naše činnost v rámci rostlinné výroby

  • pěstování hlavních plodin – pšenice ozimá, ječmen ozimý, řepka ozimá
  • pěstování dalších plodin – hrách setý, oves setý, brambory konzumní, jetel nachový

Pronájem a odkup půdy

Vlastníkům zemědělské půdy nabízíme výhodný pronájem půdy za účelem zlepšení její úrodnosti. Při pěstování polních plodin využíváme půdoochranné technologie, čímž zabraňujeme vzdušné a vodní erozi, dodržujeme správný osevný postup, hospodaříme dle platných norem. PLOŠNĚ NAVYŠUJEME NÁJEMNÉ.

Nabízíme také odkup půdy za velice výhodných podmínek pro všechny klienty.

 

Více informací ohledně rostlinné výroby či pronájmu a odkupu půdy
Antonín Hejlek
antonin.hejlek@zdjinin.cz
+420 603 381 852